Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 2 Notice: Undefined index: other in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 1707 Notice: Undefined index: other in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 1707 Notice: Undefined index: other in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 1709 Notice: Undefined index: other in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 1707 Notice: Undefined index: other in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 1707 Notice: Undefined index: other in /home/fotomaxi/domains/fotolab.si/public_html/streznik_apl/common.php on line 1709 Spletni Fotolab · Spletni fotolaboratorij in prodaja fotografij · Splošni pogoji uporabe

Spletni Fotolab · Spletni fotolaboratorij in prodaja fotografij · Splošni pogoji uporabe

Najpopolnejša spletna foto storitev

Povezujemo uporabnike, profesionalne fotografe, agencije in fotostudije. Nudimo celotno elektronsko podporo hranjenju, izmenjavi, promociji, prodaji in tiskanju fotografij.
Screenshots

Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE APLIKACIJE FOTOLAB.SI


Splošni pogoji uporabe spletnega servisa fotolab.si se nanašajo na vse uporabnike in oblike uporabe spletne aplikacije fotolab.si.

Vsak uporabnik se strinja s pogoji uporabe posameznih možnosti ali dodatkov, ki jih spletni servis fotolab.si omogoča.

Če menite, da so bile z gradivom objavljenim v okviru storitev fotolab.si kršene avtorske pravice, se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom info@fotolab.si.

Vsak uporabnik jamči, da je avtor vsebine, ki jo je predložil v prodajno galerijo.

Katerikoli uporabnik lahko iz kateregakoli razloga na lastno željo ukine svoj uporabniški račun in s tem tudi svojo vsebino, ki se nahaja na spletni strani servisa fotolab.si. Za ukinitev vašega uporabniškega računa pošljite sporočilo, ki vsebuje vaše uporabniško ime in geslo, z naslovom „zahtevek“ na info@fotolab.si. Po ukinitvi uporabniškega računa nosi posledice uporabnik sam.

Ponudnik spletne storitve fotolab.si si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v pogojih.

I. POJMI


SPLOŠNI POGOJI:
uporabe spletne storitve fotolab.si predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne storitve fotolab.si.
POLITIKA ZASEBNOSTI:
spletne storitve fotolab.si je obrazložitev načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov, ki jih posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletne storitve fotolab.si.
SPLETNA STORITEV FOTOLAB.SI:
je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.fotolab.si, ki ponuja uporabnikom različne storitve. Ponudnik storitev pa si pridružuje pravico spreminjanja domenskega naslova spletnega mesta.
PONUDNIK STORITEV:
(ponudnik oz. nosilec) spletne storitve fotolab.si je lastnik vseh vsebin, razen vsebin, ki jih v skladu s temi pogoji priskrbijo uporabniki, Akord d.o.o., Partizanska 14, 1000 Ljubljana D.Š. SI60713020, M.Š. 322596000 , ki je prav tako lastnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti. Vzdrževalec, solastnik programske opreme in lastnik strojne opreme je Skupina SV, Spletne storitve, Jan Kumer s.p. Na griču 4, 8350 Dolenjske Toplice, Matična številka: 3129144000, Davčna številka: 79780512.
UPORABNIK:
storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletne storitve fotolab.si.

II. STORITEV


Spletne storitve fotolab.si so namenjene shranjevanju, razstavljanju, komunikaciji, interni izmenjavi, zabavi, tiskanju in prodaji, avtorskih del uporabnikov.

Storitve so na voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne, vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, s predhodnim obvestilom na vstopni strani spletne storitve fotolab.si.

III. POGOJI UPORABE STORITVE


Vsa določila splošnih pogojev so enakovredna za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih ali poslovni pogodbi izrecno določeno drugače.

Storitve so namenjene uporabnikom spletne storitve fotolab.si, ki uspešno zaključijo postopek registracije.

Nekatere spletne storitve fotolab.si so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi ostalim uporabnikom, status teh pa določi uporabnik sam.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje uporabe in dostopa do storitev uporabnikom spletne storitve fotolab.si, vendar bo spremembo objavil, 30 dni pred veljavo, na vstopni strani spletne storitve fotolab.si.

Spletne storitve fotolab.si lahko prosto, v okviru teh splošnih pogojev, uporabljajo vsi uporabniki, osebe, mlajše od 14 let storitve spletne aplikacije fotolab.si lahko uporabljajo ob soglasju in/ali nadzoru staršev ali zakonitih skrbnikov.

IV. PRIJAVA UPORABNIKA


Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu spletne storitve fotolab.si prične postopek registracije.

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v celoti brez zadržkov sprejema.

Uporabnik se s tem zavezuje k spoštovanju splošnih pogojev, ki veljajo uporabnike, neposredno s pričetkom postopka registracije, da je splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti strinja.

S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti lahko uporabnik prične postopek ustvarjanja uporabniškega računa.

Uporabnik v postopku registracije izbere uporabniško ime. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena, ki ni v skladu s splošnimi pogoji spletne storitve fotolab.si.

Za dostop do različnih storitvenih možnosti mora uporabnik v uporabniški nadzorni plošči navesti svoje osebne podatke. Ponudnik spletne storitve fotolab.si pa se zavezuje da bo te podatke ustrezno varoval in jih ne bo nikomur posredoval.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo novih uporabnikov omeji.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni, pravilni in izkazujejo uporabnikovo identiteto. Uporabnik sam odgovarja in nosi posledice za netočnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno pravno odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Uporabnik se v okviru storitev spletne storitve fotolab.si ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, ponudniku ali tretjim osebam, je kazensko odgovoren.

Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:
- uporabniško ime,
- svoj elektronski naslov,
- fotografski studio
Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik na naveden e-poštni naslov prejme veljavno izbrano uporabniško ime in geslo.

Osebni podatki so varovani v skladu z zakonom.

V. PRAVILA VEDENJA ČLANOV


Uporabnik vse storitve spletnega mesta fotolab.si uporablja na lastno odgovornost.

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije, splošnimi etičnimi normami in poslovnim moralnim kodeksom.

Uporabnik je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev storitev spletnega mesta fotolab.si.

Uporabniku ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.

Uporabnik so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred uporabo drugih oseb. Uporabnikom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega računa.

Uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta fotolab.si ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

V postopku registracije ali kasneje v uporabniški profil ni dovoljeno na kakršenkoli način, vključno z avdiovizualnimi gradivi vključevati žaljive ali vulgarne izraze in kletvice oz. izraze, ki so zaščiteni s pravicami prava blagovnih znamk. Vnos osebnih podatkov v uporabniški profil lahko posameznik izvede na lastno odgovornost. Vnos osebnih podatkov tretjih oseb brez njihovega pisnega soglasja je strogo prepovedano in kazensko preganjano.

Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom.

VI. PREKINITEV RAČUNA


Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se člani ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

VII. UPORABA VSEBIN


Vse vsebine, objavljene na straneh storitev spletnega servisa fotolab.si, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili člani, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev oziroma pogodbenih sodelavcev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela, so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati posebne oznake.

Ponudnik je izključni lastnik znamke storitev spletnega servisa fotolab.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Nelegalno kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena.

VIII. GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO UPORABNIKI


Uporabnik se zavezuje, da ne bo na noben način poskušal priti do katerihkoli podatkov ali drugih gradiv o članih ali spletnih storitev spletnega servisa fotolab.si, do katerih ni upravičen v okviru njemu dostopnih storitev spletnega mesta.

Uporabnik se strinja, da vsa gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega servisa fotolab.si, niso dostopna javnosti, razen v primerih, ko je izrecno drugače določeno v sami storitvi aplikacije fotolab.si

Uporabnik zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta storitev spletnega servisa fotolab.si, njegova avtorska dela oziroma ima uporabnik pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki članu dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred javno objavo pridobil pisno soglasje nosilcev pravic.

S posredovanjem gradiva na spletno storitev aplikacije fotolab.si daje uporabnik, ki je gradivo posredoval, ponudniku v določeni storitvi pravico trženja z provizijo. Ponudnik storitev lahko gradivo objavlja v prodajni galeriji spletnega servisa fotolab.si. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah uporabnik kupcu odstopi avtorske pravice. Kot posrednik pri prodaji, ponudnik storitev spletne aplikacije fotolab.si zaračuna provizijo, ki je dodeljena uporabniku ob vključitvi v prodajni sistem.

S sprejemom splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih posreduje sam.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za napake na gradivu, ki ga je prejel od uporabnikov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

IX. POVEZAVE


Dovoljeno je, izvrševanje povezav z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta storitev spletnega servisa fotolab.si. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

X. ODGOVORNOST UPORABNIKOV


Ponudnik storitev ne zagotavlja, da so katerikoli podatki, ki jih posredujejo uporabniki točni, vendar bo v določenih primerih, kot sta prodaja in nakup zagotovil varnostne postopke za ugotavljanje identitete vpletenih uporabnikov.

Uporabniku ni potrebno, niti ni priporočljivo, ostalim uporabnikom v nobenem trenutku razkriti kateregakoli izmed osebnih podatkov razen v primeru, da se sam na svojo odgovornost odloči drugače.

XI POLITIKA ZASEBNOSTI


Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Sistem omogoča socialno druženje, vendar uporabniki nimajo dostopa do zasebnih podatkov drugega.

Ponudnik zagotavlja članom varovanje osebnih podatkov, ki jih zagotovijo ob registraciji, s kladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu ter administraciji storitev, te podatke pa bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem ob registraciji na spletnem mestu zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Ponudnik zbira podatke o članih v naslednje namene:
- posredovanja določenih (uporabniško ime) podatkov ostalim uporabnikom za potrebe spoznavanja, druženja in zabave,
- obveščanje o novostih in dodatnih storitvah spletnega mesta fotolab.si (opcija)
- za izboljšanje in skrbništvo mesta ter analiziranje trendov
- v namene poslovanja.
Ponudnik lahko vaše podatke razkrije, če jo to zakonsko določeno, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:
(a) skladnost z zakonskimi odredbami ali sodnimi postopki proti ponudniku ali spletnemu mestu;
(b) zaščito in varovanje pravic ali lastnine ponudnika ali naše družine spletnih mest; ali
(c) ukrepanje v nujnih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih ponudnika ali posrednikov, uporabnikov izdelkov ali storitev ponudnika ali javnosti. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke in pri tem postopal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

XII. PIŠKOTKI


Med brskanjem po spletnem mestu fotolab.si se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega servisa fotolab.si za katere se zahteva uporabništvo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

XIII. NADZOR NAD UPORABO


Ponudnik lahko nadzoruje gradiva in podatke, ki jih uporabniki posredujejo na spletno mesto fotolab.si v okviru njegovih storitev, vendar ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše ali premakne katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki, ki v okviru storitev fotolab.si posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

XIV. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV


Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:
- opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
- blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta fotolab.si,
- blokiranje uporabniškega računa,
- blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
- blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
- posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.
Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

XV. ODGOVORNOST


Uporabnik se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da sproži postopke in se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom ali članom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudniku storitev, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine ali razveže uporabo ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev v okviru fotolab.si v celoti.

Ponudnik storitev uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega servisa fotolab.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta fotolab.si, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

Obveznost ponudnika za škodne primere v zvezi s storitvami spletnega servisa fotolab.si, ki niso zajeti s tem sporazumom, je omejena na znesek, ki ga je uporabnik vplačal za storitve fotolab.si

Vsa plačila in izplačila se hranijo v elektronski in papirni obliki in so primerno arhivirana.

XVI. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV


Uporabnik ali član se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega servisa fotolab.si, ne glede na to, če se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, vendar mora namero o spremembi objaviti na vstopni strani spletnega mesta fotolab.si 30 dni pred veljavo spremembe. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu fotolab.si.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali članu dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

XVII. REŠEVANJE SPOROV


Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta fotolab.si, se najprej obrnite na e-poštni naslov info@fotolab.si ali na poštni naslov podjetja Akord d.o.o. ki je naveden na začetku splošnih pogojev.

XVIII. PRISTOJNOST ZA SPORE


Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi podjetjem Akord d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

XIX. VELJAVNOST POGOJEV


Zaporedna številka 0.1

veljavno od 1. decembra 2009.

Spletni fotolab.